Vereniging is in oprichting

De statuten zijn gedeponeerd bij Notaris Stoker te Nijmegen.

Het bestuur heeft op 15 juli 2019 de afspraak om de vereniging formeel op te richten. Dit wordt opgevolgd door de eerste ALV.