Nieuwsbrief Ruimte voor goed wonen – september 2019

  Ruimte voor goed wonen, een nieuwe nieuwsbrief van de provincie Gelderland op het gebied vanwonen.   Uitgestoken hand naar woningzoekenden
Een paar maanden geleden ging ik, Peter Kerris, als gedeputeerde Wonen voor de provincie Gelderland aan de slag. Het coalitieakkoord Samen voor Gelderland blaakt van ambitie op dit thema. In het akkoord is voor de komende vier jaar fors geld vrijgemaakt om de woningnood aan te pakken. Samen met inwoners, gemeenten en de woningcorporaties in Gelderland wil ik mij sterk maken voor een Actieplan Wonen. Geen discussie meer over hoeveel woningen wie nou eigenlijk mag bouwen, maar de mouwen opstropen en aan de slag. Lees meer. En een tientje in de pot voor eenieder die het C-woord nog noemt.    

Werkbezoeken De komende tijd gaat Peter Kerris geregeld op werkbezoek in Gelderland. Het eerste bezoek was aan Arnhem, fietsend, op een zonnige vrijdag in augustus. Allerlei onderwerpen kwamen aan bod, zoals leefbaarheid in de wijken, duurzaamheid en flexibel wonen. De gedeputeerde wil zo snel mogelijk met een concreet actieplan naarProvinciale Staten om de woningbouw te versnellen en vooral betaalbare woningen toe te voegen. Heb jij ideeën? Laat het hier weten.  

CPO heeft land gevonden Twee jaar geleden plaatste de groep Buurtschap in Wording deze oproep CPO zoekt land op Forum Gelderland. Inmiddels is de groep een heel stuk verder in haar proces en heeft ze land gevonden! Binnenkort start ze met een haalbaarheidsonderzoek voor de Ecowieck in Ewijk, een wijk in Beuningen die wordt ontwikkeld in collectief particulier opdrachtgeverschap. Er wordt onderzocht of de visie en wensen op deze locatie haalbaar zijn. Lees meer.  

Vastgoedmonitor FoodValley online Op het jaarlijkse Vastgoedsymposium heeft de Stichting Vastgoedmonitor FoodValley de vernieuwde vastgoedmonitor gepresenteerd. Deze is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen marktpartijen, woningcorporaties en overheden waaronder de regio Foodvalley. De Vastgoedmonitor geeft inzicht in de vastgoedontwikkelingen binnen regio Foodvalley en zet de huidige marktsituatie af tegen de ambities van de regio.Lees meer. SteenGoed Transformatieplein stopt!
Op dit online platform faciliteerden we de ontmoeting tussen verschillende partijen. Uit een behoefte onderzoek blijkt dat het SteenGoed Transformatieplein onvoldoende aansluit bij de rol die we vanuit SteenGoed Benutten willen vervullen. Experimenteren betekent soms ook afscheid nemen van een idee. We hebben in dit traject veel input opgehaald die we gaan inzetten bij het optimaliseren van ons programma en instrumentarium.  

SteenGoed Benutten gaat leegstand te lijf in Nijmegen en Zieuwent Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De woningnood in Gelderland groeit. Vooral starters hebben moeite een woning te vinden. Door leegstaande panden om te bouwen geven we studenten en starters in Nijmegen en Oost-Gelre een kans op een betaalbare woning.’ Lees hoe dat in Nijmegen en Zieuwent gebeurt.   

Op bezoek in het land van Maas en Waal De gemeente West Maas en Waal werkt sinds 2016 met een toetsingskader om de plannen voor woningbouw te beoordelen; hoe scoort een plan op bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit, klimaatadaptatie en wordt bestaand vastgoed hergebruikt? Een aantal collega’s zag de praktijk.

Feestelijke oplevering Kolpingbuurt
De Kolpingbuurt tussen de Muntweg en het spoor in Nijmegen is een echte volksbuurt. De jaren 50 wijk voldeed niet meer aan de wensen van deze tijd. De woningen waren klein, verouderd en aan onderhoud toe. Er was weinig groen in de wijk. Met steun van gemeente Nijmegen en provincie Gelderland begon woningcorporatie Talis in januari 2018 met de renovatie van de wijk. De Kolpingbuurt in Nijmegen is weer als nieuw.  

Samen aan de slag met verduurzamen woningen
Na een inspirerende bijeenkomst voor de zomervakantie zijn we klaar voor een volgende stap in de samenwerking met woningcorporaties bij het verduurzamen van woningen en de woonomgeving.
Lees hier voor meer inspiratie.   

Wijk van de toekomst Wil jij als gemeente een externe deskundige inhuren om een plan op te stellen waarin de mogelijkheden worden beschreven van samenwerking tussen partijen om energiebesparende maatregelen te nemen in Wijken van de Toekomst? Om vervolgens een transitieplan op te stellen waarin deze maatregelen worden uitgewerkt? Dan is er subsidie mogelijk. In de wijkHengstdal, Nijmegen zijn ze al begonnen.  


After Summer School
In de week van 23 tot en met 27 september 2019 biedt deLeefbaarheidsalliantie ruim 25 workshops aan tijdens de After Summer School in Arnhem! 
 
Nieuws van de overheid 
De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. Met de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) kun je subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in je eigen woning. Lees meer.
 
Agenda
23 – 27 september 
After Summer School
23 – 27 september
Panorama Nederland
30 septemberVluchtenlingenconferentie 2019

6 november 
Dag van Gelderland
Meer weten?
Team SteenGoed Benutten
Team Wonen