Hoe werken wij?

Op deze pagina vind je enkele aspecten die kenmerkend zijn voor de aanpak van E-lab.

Het grote idee achter hoe wij werken is dat niemand weet hoe de toekomst eruit ziet.

Dat vertaalt zich bij E-lab in een werkwijze die omschreven kan worden met het Engelse woord prodding  (een duwtje geven, porren): hierin wordt een idee (het kan elk idee zijn dat een beetje goed klinkt) nagejaagd en  onderzocht in de breedte en in de diepte. Als het idee vervolgens niet aanslaat wordt het met hetzelfde gemak weer losgelaten, zonder gedoe, zonder toestanden.

Praktisch gezien wil E-lab in haar wijkje een oningevulde plek reserveren. Een stukje land waar nog geen bestemming voor is en waar niemand een claim op legt. Dit kavel kan een voedselbos worden, of een parkje, of een geneeskrachtige tuin, of een prieel, of een meditatiecentrum of een logeerhuis of iets waar nu nog geen naam voor is.

In besluitvorming streeft de groep naar unanimiteit, dat besluiten als het ware zichzelf nemen. Gekscherend kun je zeggen dat de besluiten wiedes zijn, van de uitdrukking nogal wiedes. Het zegt dat het draagvlak van beslissingen leidend is. In de statuten van de vereniging komt dit tot uiting in de stemprocedure waar besluiten over de gemeenschappelijke voorzieningen worden genomen met een tweederde meerderheid in plaats van de gebruikelijke gewone meerderheid van de helft plus 1. De andere besluiten kennen wel een gewone meerderheid, maar ook daar wordt de minderheid nadrukkelijk gehoord.

Praktisch gezien wil E-lab elektrosmog arm bouwen. Geen 5G in de wijk en rekening houdend met geuren en werking en herkomst  van materialen gebruikt in de bouw. De inrichting van de wijk in het stedenbouwkundig plan, een plan dat de komende maanden (najaar 2019) wordt opgesteld zal ook een vertaling zijn van het grote idee eerder genoemd.

De principes van een ecowijk zijn nog in ontwikkeling – wat betekent het om anno 2019 een ecologische wijk op te zetten en in te richten? Voor de uitvoering wordt gekeken naar bestaande ecowijken en ook de jongste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energievoorziening, afvalverwerking, waterberging, materiaalgebruik, isolatie, enzovoorts worden enthousiast aan boord genomen.

Praktisch gezien is E-lab in principe een besloten vereniging, er is een bestuur van vijf personen dat besluiten voorbereidt en besluiten uitvoert. Er zijn regelmatig ledenvergaderingen waarin besluiten worden genomen en de visie verder wordt verhelderd, verdiept en praktisch uitgewerkt. Een richtlijn hierin is ongebondenheid: kan een besluit worden teruggedraaid en zijn de consequenties van het besluit binnen het redelijke.

Er is veel vrijheid om initiatief te nemen, dat wil ook zeggen dat er minimale verplichtingen zijn voor de leden en belangstellenden. Op dit moment is er eigenlijk alleen een financiële verplichting voor de maandelijkse contributie. Er wordt tot nu niet gewerkt met werkgroepen, als iemand iets op zich wil nemen, dan wordt dat gezegd en daar kunnen anderen zich dan bij aansluiten. Alles op basis van vrijwilligheid en als iemand een taak op zich neemt, dan krijgt hij of zij ook de daarbij behorende autonomie.

Praktisch gezien komt dit terug in de statuten in de vorm van een dubbele stem per lid. Een kavel heeft een  lidmaatschap en dat lidmaatschap kan bestaan uit twee personen. Door een dubbele stem kan iemand met zijn of haar partner elk een stem uitbrengen. Eenpersoonshuishoudens hebben ook twee stemmen als gevolg van deze bepaling.

Informatie zoeken, verzamelen, en verspreiden, transparantie over de ontwikkelingen en stand van zaken, kennis delen, dit alles hoort vanzelfsprekend bij het pionieren van een buurtschap.

Praktisch gezien zit er verbonden aan de website een besloten gedeelte voor de leden waar de groeiende hoeveelheid officiële en informele documenten worden bewaard. Het is de verwachting dat op termijn een deel van dit digitale archief waarschijnlijk ook beschikbaar wordt voor sommige externe partijen zoals de gemeente, de architect of belangstellenden.