Onze visie

Onze visie is om gezamenlijk een vitale ecologie te creëren van menselijkheid, respect en verstilling, die een vruchtbare bodem biedt voor de ontwikkeling van het individu en het collectief. Gebaseerd in het nu en gericht op de toekomst met ruimte voor ontwikkeling van het onontgonnen menselijk potentieel.

Een elektrosmog-arme omgeving:
• waarin het aantrekkelijk is om te wonen en te leven
• bruisend van ideeën en rijk aan initiatieven
• waar ecologisch en duurzaam wordt gebouwd en samengeleefd
• waar de wijze waarop we met elkaar omgaan eervol en respectvol is
• waarin mensen een open en onderzoekende instelling hebben naar de uitdagingen van deze tijd
• gemotiveerd vanuit de innerlijke normen en waarden van de deelnemers
• waar mens en natuur in eenheid leven