Wat is E-lab?

De vereniging E-lab is opgericht in de zomer van 2019. Deze naam kwam spontaan tevoorschijn na een overleg, het borrelde als het ware naar boven uit het reageerbuisje van onze ontmoeting.
Daarvoor heette de vereniging in oprichting ‘Buurtschap in Beweging’ en in haar begintijd, begin 2017, ‘Buurtschap in Wording’. E-lab komt voort uit een al langer levende wens om samen in een schone en ontwikkeling stimulerende ecologie te wonen.

E-lab is een ecologisch laboratorium. Een omgeving waarin duurzaam samenleven en samenwerken wordt onderzocht en toegepast, zowel voor, tijdens, als na het bouwen van de huizen en voorzieningen. De ‘E’ in de naam E-lab staat onder andere voor ecologisch en ecologie, echt, exploratie en evolutie. Van Dale omschrijft ‘ecologisch’ als ‘het onderzoek naar de wisselwerking tussen mensen (letterlijk: organismen) en hun omgeving’.
Voor de mensen in E-lab neemt de wisselwerking tussen mensen en de elektrische, ongeziene wereld een belangrijke plaats in. Het tweede deel van de naam E-lab, ‘lab’ staat voor laboratorium, ofwel een omgeving voor onderzoek.

Participerend onderzoek, want alle leden leven, wonen en dragen bij aan de onderzoeken. Dit betekent ook, dat het onderzoeken voor ons niet stopt bij het bouwen van de woningen en het aanleggen van het openbaar groen.