Wie zijn wij?

Wij zijn een bevlogen gemêleerde groep vrienden uit diverse windstreken van Nederland, die bij elkaar wil gaan wonen in een elektrisch rustig en ecologisch buurtschap. In Collectief Particulier Opdrachtgeverschap werken wij aan het ontwikkelen van een Eco-wijk, die tevens als voorbeeld en kenniscentrum bij kan dragen aan de huidige ontwikkelingen en visies op toekomstbestendig samenleven en bouwen. Op dit moment bestaat E-lab uit 12 huishoudens (21 personen), enkele belangstellenden en een netwerk van mensen die ons initiatief ondersteunen. De meesten van ons zijn tussen de 40 en 60 jaar en werken in het onderwijs, de zorg, bij de overheid, of in de commerciële dienstverlening, onder andere als ondernemer of ZZP-er.
Onder ons bevindt zich een bouwkundige, een voormalig aannemer, een biologisch hovenier, een voormalig oprichtster van een school en mensen die onderzoek doen naar elektrosmog en natuurlijke wetmatigheden.

Wat onze vriendengroep kenmerkt, is onze onderzoekende en op samenwerking en op de toekomst gerichte levensinstelling.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
Marion Verweij, voorzitter,
Rozemarijn Brons, secretaris,
Mariette De Jong-Mulder, penningmeester,
Olga Lemmen, lid,
Lianne Wouters, lid.